ห้อง Circuit Exercises

ห้อง Circuit Exercises การออกกำลังกายต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ ด้วยตัวคุณเอง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บ และสนุกสนาน ได้ตามเวลาที่คุณพอใจ