ความแตกต่างของการบริการของเรา

  1. ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และอบอุ่นแบบครอบครัว
  2. มีทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้การดูแลแบบองค์รวม
  3. มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรค Stroke
  4. มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  5. ให้บริการด้านการฟื้นฟูและกายภาพบำบัดด้วยเครื่องมือที่ล้ำสมัย
  6. ผู้ป่วยมีความก้าวหน้าด้านการฟื้นฟูที่รวดเร็ว
ดาวน์โหลดโบรชัวร์

บทความที่น่าสนใจ