ตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคระบบประสาท โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • ผู้ป่วยและผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหวทั้งที่เป็นมาแต่กำเนิดหรือเป็นในภายหลังเช่นแขน-ขาขาด (Limb amputee)
 • อัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disorder)
 • อัมพาตจากภาวะไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ (Spinal cord injury)
 • ความผิดปรกติทางการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมภายหลังสมองได้รับบาดเจ็บ (Traumatic brain injury)
 • เด็กสมองพิการ (Cerebral palsy)
 • เด็กที่ไม่มีแขนขาแต่กำเนิด (Congenital limb deficiency)
 • เด็กพัฒนาการช้า (Delayed development)
 • ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อ (Muscle spasm) มีอาการเจ็บปวดทั้งชนิดเรื้อรังและไม่เรื้อรัง (Pain syndrome)
 • ผู้ป่วยที่มีโรคหรือความผิดปรกติของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อรวมถึงผู้ป่วยหลังการผ่าตัดทางออร์โธปิดิคส์ (กระดูกและข้อ)
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจ (Cardiac rehabilitation) ประเภทต่างๆ (เช่นโรคหัวใจขาดเลือดลิ้นหัวใจรั่วฯลฯ) ทั้งก่อนและหลังการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดหรือสวนหัวใจ
 • ผู้ป่วยโรคทางปอด (Pulmonary rehabilitation) เช่นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นต้น
 • ผู้ที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬานักกีฬาที่บาดเจ็บจากการซ้อมหรือแข่งขันที่ต้องการคำแนะนำในการเพิ่มสมรรถภาพในการเล่นกีฬา

บริการต่างๆ ของเซ็นจูรี่แคร์

 • การฝึกเดินด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดิน (Robotic assisted walking machine) – มุ่งเน้นการฟื้นฟูและกระตุ้นการทำงานร่วมกันของสมองเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ ช่วยให้สมองจดจำรูปแบบการเดินที่ถูกต้อง พร้อมทั้งกระตุ้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงให้กลับคืนมา
 • วารีบำบัด (Hydrotherapy) – รักษาโรคแลดูแลสุขภาพด้วยการทำกิจกรรมในน้ำหรือการออกกำลังในน้ำใช้ในรักษาผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมผู้ป่วยที่ ประสบภาวะปวดกล้ามเนื้อเอ็นและเนื้อเยื่ออักเสบ โรค Fibromyalgia
 • เครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Transmagnatic Stimulation – TMS) – เปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะโดยรอบซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของสมองและระบบประสาท เช่น อัมพาตครึ่งซีก อัมพาตครึ่งท่อน เส้นประสาทบาดเจ็บ