Century Care ฟื้นฟูโรคอัมพฤกษ์อัมพาต / กายภาพบำบัด / กิจกรรมบำบัด และธาราบำบัด

Century Care Rehabilitation and Physical Therapy Center

เซ็นจูรี่แคร์ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด/กิจกรรมบำบัด ดูแลโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด นำโดยแพทย์หญิงอารีย์ กิจศิริกุล แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประสบการณ์การทำงานด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู มากกว่า 20 ปี ยังได้ผ่านการอบรมด้านฝังเข็มจากหลักสูตรการฝังเข็มโดยความร่วมมือของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัย เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ตั้งแต่ปี 2546

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด/กิจกรรมบำบัด/ธาราบำบัด เซ็นจูรีแคร์ เพรียบพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเช่น Lokomat, TMS (Trans Magnetic Stimulation), SilverFit, Silver mile, Reghagia, Hydrotherapy, Circuit Excercise เป็นต้น

มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วย

แบบแผนการดูแลการดูแล (Scope of Services)

 • ผู้ป่วยโรคระบบประสาท เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • การดูแลระยะสั้น (Short term treatment)
 • การดูแลระยะยาว (Long term treatment)
 • Indoor & Outdoor
 • ฝึกการเดิน/การทรงตัว
 • ฝึกการเคลื่อนย้ายตัวเองระหว่างเตียง รถเข็นนั่งและโถส้วม
 • ฝึกกลืน
 • ฝึกความเข้าใจภาษาการสื่อความหมายคำพูดที่ซับซ้อน
 • ฝึกการคลื่อนไหวของแขนและมือ
 • ฝึกการรับรู้ความจำและสติปัญญา
 • การป้องกันภาวะแทรกซ้อน
 • การประเมินทุกๆดูการพัฒนา จากสภาพวันเริ่มต้น

1. Robotic assisted walking machine

การฝึกเดินด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินมุ่งเน้นการฟื้นฟูและกระตุ้นการทำงานร่วมกันของสมองเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ ช่วยให้สมองจดจำรูปแบบการเดินที่ถูกต้อง พร้อมทั้งกระตุ้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงให้กลับคืนมาเพิ่มการไหลเวียนโลหิตไปยังสมองที่มีความผิดปกติ เป็นบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับการทำกายภาพบำบัดแบบเดิมๆ ระบบคอมพิวเตอร์ในหุ่นยนต์ฝึกเดินสามารถกำหนดโปรแกรมการหัดเดิน ระดับการช่วยพยุงตัวของขาแต่ละข้าง พร้อมส่งข้อมูลแสดงผลขณะเดินให้ผู้ป่วยได้รับทราบเพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมและสนุกสนานต่อการฝึกเดิน

อ่านเพิ่มเติม

2. Transmagnatic Stimulation (TMS)

เครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คล้ายกับเครื่อง MRI เป็นคลื่นแม่เหล็กที่สามารถทะลุผ่านอวัยวะต่างๆเข้าไปได้ลึกประมาณ 1-3 เซนติเมตร กระตุ้นผ่านกะโหลกศีรษะ โดยเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่สร้างจากสนามแม่เหล็ก โดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โดยไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่ออวัยวะโดยรอบซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของสมองและระบบประสาท เช่น อัมพาตครึ่งซีก อัมพาตครึ่งท่อน เส้นประสาทบาดเจ็บ เป็นต้น เพื่อให้สมอง กลับมาทำงาน ฟื้นตัว ได้เร็วที่สุด หรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม

3. เครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัยเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound Diathermy)

เพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อลดกระบวนการอักเสบและเพิ่มการไหลเวียนโลหิต

4. เครื่องดึงกระดูกสันหลังไฟฟ้า (Spinal Traction)

บริเวณคอและหลังเพื่อบรรเทาอาการผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากเส้นประสาทถูกกดทับจากการแคบตัวลงของช่องว่างระหว่างกระดูกภาวะกระดูกเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน

5. เครื่องลดปวดด้วยกระแสไฟฟ้า (TENS)

เป็นการใช้ไฟฟ้ากระตุ้นผ่านเส้นประสาทสัมผัสทางผิวหนังเพื่อลดความเจ็บปวดอาการชาหรือความรู้สึกที่ผิดปกติไปจากเดิมด้วยการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าความเข้มต่ำไปกระตุ้นเส้นประสาทรับความรู้สึกปวดที่อยู่บริเวณผิวหนังชั้นตื้น

6. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electrical Stimulation)

เป็นการใช้ไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อหวังผลในการรักษาที่แตกต่างกันตามสภาวะของการได้รับบาดเจ็บของกล้ามเนื้อซึ่งจุดประสงค์ของการรักษาด้วยการกระตุ้นไฟฟ้ามีหลายอย่างเช่นเพื่อการชะลออการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อป้องกันการเกิดเนื้อเยื่อพังผืดในกล้ามเนื้อเพิ่มสารอาหารของเส้นประสาทเพื่อสอนการทำงานของกล้ามเนื้อใหม่ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายเส้นเอ็นไปยังที่ตำแหน่งใหม่และใช้ในการลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อโดยการกระตุ้นกล้ามเนื้อกลุ่มที่ทำงานตรงกันข้าม

7. การรักษาด้วยเลเซอร์ (Laser)

เพื่อลดปวดเฉียบพลันกึ่งเฉียบพลันของเอ็นและกล้ามเนื้อกระตุ้นการซ่อมแซมของแผลอาทิแผลกดทับแผลเบาหวาน

8. แผ่นประคบร้อน (Hydrocollater Pack)

เพื่อบรรเทาอาการปวดของกระดูกและกล้ามเนื้อลดความตึงตัวของข้อต่อเนื้อเยื่อพังผืดและกล้ามเนื้อที่อยู่ในชั้นตื้นด้วยการใช้ความร้อนในการรักษา

9. การรักษาด้วยการแช่ขี้ผึ้ง (Parafin)

เพื่อบรรเทาอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อลดความตึงตัวของข้อต่อเนื้อเยื่อพังผืดและกล้ามเนื้อในบริเวณข้อต่อที่มีขนาดเล็กเช่นนิ้วมือและนิ้วเท้า

10. Bicycle ergometer with silvermile program

จักยานปั่นมือเท้า สำหรับการออกกำลังกายของผู้ป่วยที่ไม่มีแรงแขนขา และเพิ่มศักยภาพความทนทานของการทำงานของหัวใจ พร้อมเพิ่มความสนุกสนานด้วยระบบภาพ 3 มิติในระหว่างการออกกำลังกาย

11. Silverfit program

เป็นโปรแกรมฝึกทักษะด้านการเคลื่อนไหวและการรับรู้ของข้อต่อในร่างกายทั้งแขนและขาด้วยเกมส์คอมพิวเตอร์ เพื่อความสนุกและผ่อนคลาย เป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายแก่ผู้ป่วยเป็นอย่างดี

12. เตียงสำหรับฝึกยืน (Tilt table)

เหมาะกับผู้ป่วยที่ไม่สามารถยืนหรือเดินได้ด้วยตัวเอง ผู้ป่วยที่นอนติดเตียงเป็นเวลานาน ผู้ที่มีภาวะกล้ามเนื้อขาหดสั้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงน้ำหนักที่ข้อสะโพก เข่า และข้อเท้า ช่วยยืดกล้ามเนื้อและปรับการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด