วารีบำบัด

วารีบำบัด Hydrotherapy เป็นการรักษาโรคแลดูแลสุขภาพด้วยการทำกิจกรรมในน้ำหรือการออกกำลังในน้ำใช้ในรักษาผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมผู้ป่วยที่ ประสบภาวะปวดกล้ามเนื้อเอ็นและเนื้อเยื่ออักเสบ โรค Fibromyalgia หรือผู้ที่เกิดอาการปวดหลังเรื้อรังเป็นต้น