ดนตรีบำบัด

ดนตรีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจ และสมอง ในหลายๆด้าน สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราการหายใจ การเต้นของชีพจรความดันโลหิต ความเครียด เราจึงได้นำดนตรีมาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ เช่น การกระตุ้นความจำ ประสาทสัมผัส การสร้างสมาธิ ทักษะการเคลื่อนไหวต่างๆ ทั้งรายบุคคลหรือแบบกลุ่มโดยให้บริการฉายภาพยนตร์ให้บริการจัดกิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม ร้องเพลงคาราโอเกะ Music therapy เป็นต้นให้บริการบำบัดฟื้นฟูด้านการสื่อความ Speech therapy