ธรรมชาติบำบัด

การดูแลสุขภาพด้วยวิถีทางธรรมชาติ เช่น การออกกำลังกายในสวน เป็นการรักษาโดยความเชื่อที่ว่า ร่างกายมีความสามารถในการบำบัดรักษาตนเอง โดยวิธี Holistic health