ฝังเข็มรักษาโรค

การฝังเข็ม คือการแทงเข็มลงไปบนจุดฝังเข็มตามร่างกาย ซึ่งอยู่เส้นลมปราณ โดยใช้หลักการรักษาของแพทย์แผนจีน เพื่อเป็นการปรับปรุงดุลยภาพร่างกาย โดยแพทย์จีนพบว่า ภายในร่างกายของคนเรา จะมีเลือดและลมปราณไหลหมุนเวียนไปตามเส้นลมปราณต่างๆ ที่กระจ่ายอยู่ทั่วทั้งร่างกาย เป็นพลังงานผลักดันให้อวัยวะต่างๆ สามารถเคลื่อนไหวทำงานได้ และทำงานประสาทสอดคล้องกันได้เป็นอย่างดี ร่างกายดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ เมื่อมีเหตุให้การไหลเวียนของเลือดลมปราณติดขัด ร่างกายก็จะเกิดการเสียสมดุลกับธรรมชาติ มีอาการของโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้น การใช้เข็มปักลงไปยังจุดบางตำแหน่งในร่างกาย สามารถกระตุ้นลมปราณให้ไหลเวียนต่อไปได้โดยไม่ติดขัด จึงทำอวัยวะที่ทำงานผิดปกติไปนั้นกลับคืนสู่สภาพปกติ สามารถขจัดปัจจัยที่ก่ออันตรายแก่ร่างกายออกไป จากนั้นความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นก็จะหายไปได้

ในทางการแพทย์ตะวันตก มีการใช้เข็มเพื่อบำบัดความเจ็บปวด และโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง โดยเข็มที่แทงลงไป มีจุดมุ่งหมายเพื่อการตัดพังผืดที่เกิดขึ้นจากการอักเสบในกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็นต่างๆ

จากประสบการณ์ การฝังเข็ม มากกว่า 10 ปี หมอพบว่า การฝังเข็มทั้งแบบแผนตะวันตก และตะวันออกไม่ต่างกัน แม้จุดที่เลือกฝังในรายละเอียด อาจต่างกันเล็กน้อย เพราะว่า ระบบประสาท ของ คนเรา นั้น เมื่อออก จากไขสันหลัง จะแบ่งออกเป็นเส้นประสาท 4 แบบ ที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่

  • ใยประสาทนำความรู้สึกที่ผิวหนังผนังลำตัว ข้อต่อ และเส้นเอ็นทำให้เรารู้สึกร้อน เย็น สัมผัสลูบไล้เจ็บปวดรู้สึกว่าขณะหนึ่งๆกำลังเดิน ยืน วิ่ง หรือทรงตัว
  • ใยประสาทที่นำคำสั่งจากไขสันหลังไปยังกล้ามเนื้อลายก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวทั้งแบบที่บังคับได้และแบบที่บังคับไม่ได้
  • ใยประสาทชนิดนำกระแสประสาทจากหน่วยรับความรู้สึกของหลอดเลือดและอวัยวะต่างๆที่อยู่ในช่องท้องและช่องทรวงอกใยประสาทนี้ถูกกระตุ้นเมื่ออวัยวะภายในร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่นลำไส้พองตัวหลอดเลือดหดตัว
  • ใยประสาทเกี่ยวข้องกับระบบประสาทอัตโนมัติ ใยประสาทนี้ไปสิ้นสุดที่กล้ามเนื้อเรียบและต่อมต่างๆภายในร่างกาย เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติเช่น การเคลื่อนไหวของลำไส้

เมื่อมีการอักเสบที่ใดๆ ในร่างกาย ก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการ ตอบสนองต่อการอักเสบ ในทุกๆ อวัยวะที่เลี้ยงโดยเส้นประสาทระดับเดียวกัน เช่น เวลาที่เรามีแผลในกระเพาะอาหาร ก็จะทำให้เกิดการหดตัว ตอบสนอง ต่อการอักเสบของกล้ามเนื้อสันหลังระดับเดียวกับกระเพาะอาหาร ส่งผลให้เกิด การกดทับเส้นประสาทที่ระดับ ประมาณ ทรวงอกระดับที่ 2-6 เมื่อแผลในกระเพาะอาหารหายแล้ว แต่พังผืดที่เกิดที่หลัง ยังคงอยู่ ก็ยังคงทำให้ง่ายต่อการเป็นโรคอีกครั้ง และยากต่อการรักษาให้หายขาด

เส้นประสาทที่ออกจาก กระดูกสันหลัง 1 ระดับ จะเลี้ยงกล้ามเนื้อ เหนือต่อกระดูกสันหลัง และ ใต้ต่อกระดูก สันหลัง อย่างละ 1 ระดับ เมื่อมีการอักเสบที่อวัยวะใดๆ ก็ตามที่เลี้ยงโดยเส้นประสาทนั้น ก็จะกระตุ้น ให้กล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังหดตัว ทำให้ กดทับเส้นประสาทเส้นนั้น และเกิดผลเสียไปทุกๆ อวัยวะ

การรักษาด้วยการฝังเข็ม ช่วยรักษาที่สาเหตุ บริเวณ เส้นประสาทที่ออกจากไขสันหลัง ซึ่งมักจะถูกกดทับจากพังผืดภายในกล้ามเนื้อกระดูกสันหลัง ช่วยให้เส้นประสาทสามารถฟื้นฟูกลับมาทำงาน ส่ง สัญญาณ ให้ลำไส้ และอวัยวะต่างๆกลับมาทำงานได้ถูกต้อง ตามเดิม ต่อไป

ฉะนั้น การรักษา โดยการฝังเข็ม ย่อมเน้นไปที่การใช้เข็ม ตัดเอาพังผืด ที่อยู่ในกล้ามเนื้อหลักๆที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด และการกดทับของเส้นประสาท หรือเส้นเอ็นในบริเวณต่างๆ ออกไป ถ้าหากว่า ไม่สามารถเอา พังผืดที่ก่อให้เกิดปัญหาออกไปได้ อาการของผู้ป่วยก็จะไม่ดีขึ้น เหมือนคำอาจารย์ ของหมอได้กล่าวไว้ว่า การฝังเข็มสามารถรักษาโรคได้ แต่ว่า ที่รักษาไม่หาย เพราะรักษา ไม่ถูกหมอนั่นเอง เมื่อเรารักษาถูกต้อง กินยาถูกต้อง ทานอาหาร ปรับพฤติกรรมได้ถูกต้อง ฝังเข็มถูกจุด อาการต่างๆ ก็จะค่อยๆ บรรเทาไปเรื่อยๆ จนหายไปในที่สุด

หรืออีกนัยแบบจีนๆ ก็คือ การฝังเข็มนั้นช่วยแก้ไขการไหลเวียนของเลือดลมปราณที่ติดขัด ปรับการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายให้อยู่ในสมดุล และกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกาย ได้ ด้วยเหตุผลเหล่านี้เอง